عوامل موثر در انتخاب اینورتر

آن چه که در زيرآمده است; رئوس عوامل موثر در انتخاب درايو فارغ از شرکت سازنده آن مي باشد.

در درجه اول، پروسه و آنچه توسط موتور به حرکت در مي آيد و کنترل هاي مطلوبي که مي خواهيم داشته باشيم مي بايست به صورت دقيق استخراج گردد. به طور کلي کاربردها به دو دسته گشتاور ثابت (جرثقيل،آسانسور، نوار نقاله و..) وگشتاور متغير (پمپ و فن.) تقسيم مي شود که شرکت هاي سازنده با توجه به اين کاربردها محصولات خود را جهت پاسخگويي به هر بخش به صورت خاص و يا عمومي ارائه مي دهند.

 

اطلاعات موجود بر روي پلاک موتور (ولتاژ، جريان، φ Cos، بازدهي موتور و .. ) نيز بسيار مهم و کارا هستند که بايد در نظرگرفته شوند.

 

روش هاي کنترلي که درايو ازآن بهره ميگيرد (کنترل f/v خطي، چند نقطه و سهموي- کنترل برداري با/ بدون سنسور و…) اين روش ها ازآن جهت حائز اهميت هستند که هر کدام مي بايست با توجه به روند کنترل و کاربرد مورد نظر انتخاب و تنظيم گردند.

 

تعداد ورودي/ خروجي ديجيتال وآنالوگ با توجه به روند کنترل و چگونگي فرمانگيري درايو مهم مي شود. بعضاً کمبود تعدادO/I در يک درايو ممکن ما را رهنمود به انتخاب مدلي ديگر و يا اضافه کردن کارت هاي افزاينده (در صورت امکان.) بنمايند.

 

يکي از پارامترهايي که در بعضي موارد مهم مي شود ماکزيمم فرکانس خروجي است; که البته مقدار واقعي آن وابستگي به عوامل ديگر دارد. (از جمله دما، فرکانس سوئيچينگ.)

دامنه تواني که يک داريو پوشش مي دهد يکي از محدود کننده هاي انتخاب درايو است.

بهره مندي از امکان کنترل حلقه بسته (Loop Closed .) و توابع پيشرفته مانند PID نيز در صورت استفاده از درايو به عنوان کنترل کننده دقيق سرعت موتور مورد توجه است.

 

همان طورکه مي دانيد امروزه تجهيزات کنترل به عنوان جزئي از شبکه اتوماسيون تعريف مي شوند. به همين جهت امکان شبکه شدن و شبکه هايي که توسط توليدکننده درايو پشتيباني مي شود حائز اهميت است.

 

 براي مثال شبکه هاي  .CAN ,CANOpen ,DP ProfiBus …,Bus,ModBus

از جمله نکاتي که در انتخاب و به کارگيري اوليه درايو بايد مورد توجه قرارگيرد شرايط گذرا و هم چنين پارامترهاي موثر در کاهش عملکرد درايو مي باشد. براي مثال آستانه و زمان تحمل ماکزيمم جريان و ماکزيمم گشتاور راه اندازي بعضاً انتخاب را تحت تاثير قرار مي دهد.در خصوص پارامترهاي کاهنده عملکرد براي مثال دماي محيط و هم چنين ارتفاع از سطح آزاد بايستي مورد توجه قرارگيرد که در صورت ناگزير بودن بايستي يک سطح بالاتر درايو مورد نظر را از جهت مشخصات الکتريکي انتخاب نمود.

 

هم چنين توابع حفاظتي تعبيه شده در درايو که درايو، موتور و ماشين را حفاظت مي کنند مهم مي باشند. پارامترهايي که اضافه جريان درايو و موتور، محدوديت جريان، حفاظت گرمايي، افزايش و يا کاهش ولتاژ و کنترل فاز و … را در برميگيرد.

 

به جهت کاربردهاي مشابه در استفاده از درايو برخي از شرکت هاي سازنده با معرفي تنظيم و راه اندازي سريع درايو و يا ماکروهاي از قبل برنامه ريزي شده; کاربر را به جهت برنامه ريزي هاي پيچيده بي نياز مي کند.

يکي از مهم ترين عوامل موثر و مورد توجه، فيلترها و استانداردي که درايو ازآن حيث مشمولآن مي شود. فيلترهاي EMC کلاس B,A و  فيلتر کاهش سطح هارموني بعضاً در برخي درايوها به صورت مجتمع به کارگرفته شده است. علاوه بر اين به صورت جانبي در صورت لزوم امکان اضافه شدن به درايو وجود دارد.

 

از جمله موارديکه درايو را از جهت کاربردهاي خاص شاخص ميکند; تجهيزات جانبي تعريف شده و موجودي است; که کمپاني سازنده فراهم آورده است. تجهيزاتي مانند; پنل کار با درايو براي نصب روي درايو و روي تابلو، فن هاي اضافي، فيلترهاي ورودي و خروجي، ماژول هاي افزاينده ورودي و خروجي، ماژول اينکودر، ماژول هاي شبکه هاي صنعتي، تجهيزات نصب درايو و …

 

در انتها توصيه مي شود جهت انتخاب دقيق و مهندسي درايو، کاتالوگ آن-  که حاوي اطلاعات لازم جهت گزينش درايو مي باشد ; به دقت بررسي شود و محاسبات لازم براي انتخاب صحيح درايو صورت گيرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.